Notis Bayaran

MAKLUMAT PENTING

Mohon diisikan maklumat di dalam borang tempahan ini secara lengkap dan tepat

Ruang kesilapan yang lazim dilakukan :-

Alamat

Alamat untuk penghantaran sebaiknya diisikan sama dengan alamat yang tertera dalam bil-bil utiliti seperti bil air, bil elektrik atau surat menyurat yang pernah diterima di rumah.

Nombor Telefon

Pastikan nombor telefon penerima juga nombor telefon ibu bapa / penjaga diisi dengan tepat.

Kegagalan memberi maklumat yang lengkap dan tepat akan mengakibatkan bungkusan yang dihantar tidak sampai dan caj penghantaran kali kedua akan ditanggung kembali oleh pembeli.